Cherry Picking DECO

Cherry Picking DECO

Sociālie tīkli

  • Facebook
  • Instagram
IzvēlneRādīt produktusNomas preču Grozs - €0.00

1. Ievadot savus personas datus www.chepideco.lv nomas pasūtījuma noformēšnai paredzētajās vietās, persona piekrīt sevis ievadīto datu apstrādei un uzglabāšanai.

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Sajūtu mednieces (Reģ. Nr. 40103389326, Jurdiskā adrese: Avotu iela 3, Peltes, Siguldas nov. LV – 2150; tālrunis +371 29989373; e-pasts chepi@chepi.lv; mājaslapa www.chepideco.lv).

3. Personas datu apstrādātājs SIA Sajūtu mednieces, ievērojot un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. SIA Sajūtu mednieces apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām, ja vien tam nav juridisks pamats – datu nodošana tiesībsargājošām iestādēm vai uzņēmuma interešu aizstāvības nolūkos.
Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt Cherry Picking DECO grāmatvedības firma.

4. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) un Fizisko personu datu aizsardzības likums.

5. Cherry Picking ievāc un apstrādā personu datus:
5.1. ko nomas preču pasūtītājs www.chepideco.lv ir ievadījis pasūtījuma noformēšanas un izpildīšanas vajadzībām: vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un e-pastu;
5.2. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Cherry Picking DECO mājaslapas (www.chepideco.lv) apmeklēšanu pēdējo 38 mēnešu laikā.

6. Klienta personas datu apstrāde tiek veikta tikai un vienīgi, lai nodrošinātu nomas preču pasūtījumu izpildi , ko piedāvā SIA Sajūtu mednieces. Dati tiek uzglabāti ne mazāk kā 5 gadus, kā tas ir noteikts LR likumā Par grāmatvedību.

7. Klientam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem – pieprasīt informāciju, par to, kādus datus, kur, kā un kāpēc glabājam, rakstot uz chepi@chepi.lv.

8. SIA Sajūtu mednieces nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību.